SUNUM BAŞVURU FORMU

Başvuruların okul müdürü onayı ve bilgisi dahilinde yapılması gereklidir. / Applications must be made upon school principal’s approval.

Başvuru sahibi / Applicant


Katılımcı 1 / Participant 1
Katılımcı 1 Fotoğraf / Participant 1 Photo
Yapacağınız çalışmanın videosu (Maks. 1 dk. özetleyiniz. Youtube, Google Drive linkini ekleyebilirsiniz.) /
Sunumlar 40 dk. olarak gerçekleştirilecektir. / Presentations will be 40 minutes.
Sunumunuzun alanı / The field of your presentation
Sunumunuzun hedef kitlesi / The audience of your presentation
Sunumunuzun türü / Type of your presentation
Sunumunu workshop olarak yapmak isteyen katılımcıların; gerekli materyal ve teknolojileri sağlaması, sunum açıklamasında katılımcılardan getirmelerini beklediği alet ve cihazları belirtmesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
The participants who want to make their presentations as workshops; It is the responsibility of the applicant to provide the necessary materials and technologies and to specify the tools and devices that the participants expect to bring in the presentation description.
Sunum başlığı / The title of your presentation
Sunum tanımı / The description of your presentation
Kalan karakter sayısı: 1000 / The number of remaining characters: 1000
Sunum sırasında video kaydı yapılmasına izin veriyorum. / I hereby grant permission for others to record my presentation.
Sunum sırasında fotoğraf çekilmesine izin veriyorum. / I hereby grant permission for others to take pictures during my presentation.
Sunumunuzu hangi dilde yapacaksınız? / The language of your presentation.
 • Sunum içeriğinin çeşitliliği ve özgünlüğü
  The diversity and authenticity of your presentation
 • Sunum açıklamalarının yapılan başvuruyu iyi anlatması, kullanılan teknolojiyi ve kazanımları özetlemesi
  The presentation descriptions must explain the application and summarize the technology used and the outcomes well
 • Sunumun okul-öğrenci ve öğretmen deneyimi içermesi, teknoloji kullanımı konusunda örnek teşkil etmesi
  The presentation must draw on school-student and teacher experience and set an example for technology use
 • Sunumun güncel uygulamaları ve yeni yaklaşımları içermesi
  The presentation must include current applications and new approaches
 • Sunumun bir firmanın reklam ve tanıtımına yönelik olmaması
  .
 • Başvuru sahibinin eğitim kurumunda aktif olarak görev alıyor olması
  .
 • Başvuru formunun yazım kurallarına uygun ve eksiksiz doldurulması
  The application form must be filled out in line with spelling rules and completely
 • Başvurunun okul müdürü onayı ve bilgisi dahilinde yapılması
  The application must be made upon school principal’s approval
Başvurumun yukarıdaki kriterlere uygun olduğunu ve IT komisyonunun bu kriterler doğrultusunda başvurumu değerlendireceğini kabul ediyorum.
I accept that that my application is in line with the above-mentioned criteria and IT commission will evaluate my application based on the same.
Yukarıda paylaştığım kişisel verilerimin; Özel Okullar Derneği tarafından toplanmasına, saklanmasına ve kullanılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarım saklı kalmak koşuluyla açıkça izin veriyorum.
I hereby grant permission to Turkish Private Schools Association to collect, store and use my personal data which I share above on condition that my rights are reserved under the Turkish Law on the Protection of Personal Data no. 6698.