Konuşmacılar

Speaker

PHD. FİLİPE GRACIO

CUSTOMER ENGİNEER AT GOOGLE CLOUD & PRİNCİPAL DATA SCİENTİST

Filipe Gracio, PhD: I'm a Customer Engineer at Google Cloud and am Principal Data Scientist with 10 years of professional experience. My current work is to help Public Sector organisations automate and optimise decisions. I see many opportunities where increasing the adoption of our AI/ML technologies will work to serve the public better. Prior to joining Google I worked in some of the major UK brands' data science teams (Sainsbury's, McLaren), consulting (Deloitte), and research data pipelines at the UK's National Health Service. I have a PhD from the MIT-Portugal Programme in Bio-Engineering.


 

TR: 

Dr. Filipe Gracio: Google Cloud' da Mühendis ve 10 yıllık profesyonel deneyime sahip Baş Veri Bilimcisidir. Şu anki çalışması, Kamu Sektörü kuruluşlarının kararları otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı olmaktır. Yapay zeka / makine öğrenimi teknolojilerinin daha fazla benimsenmesinin halka daha iyi hizmet vermek için işe yarayacağı birçok fırsat yaratmak için çalışıyor. Google'a katılmadan önce Birleşik Krallık'taki bazı büyük markaların veri bilimi ekiplerinde (Sainsbury's, McLaren), danışmanlıkta (Deloitte) ve Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetinde araştırma veri hatlarında çalıştım Biyomühendislikte MIT-Portekiz Programından doktora derecesine sahip.